Tóm tắt thị trường Việt Nam – Q2/2018

Tăng trưởng GDP đạt 7,1%, mức tăng trưởng 6T cao nhất 7 năm qua. Ngành công nghiệp và xây dựng đóng góp chính cho động lực tăng trưởng, theo sau là dịch vụ.

Cán cân thương mại đạt thặng dư 2,7 tỷ USD trong 6T/2018 nhờ kim ngạch xuất khẩu đạt 114 tỷ USD. Mỹ và EU tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 20 tỷ USD với Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất trong 6T/2018. Vốn FDI thực hiên đạt 8,4 tỷ USD, tăng 8% theo năm. Khách quốc tế tiếp tục tăng 27% theo năm, đạt 7,9 triệu khách trong 6T/2018.

Tải báo cáo chi tiết