Tiến độ xây dựng tháng 7/2016

Hình ảnh tiến độ xây dựng The Ocean Estates tháng 7/2016

1. Cổng chính
Main gate with security house

2. Chốt bảo vệ
Security house

3. Đường giữa dãy A & B
Road between Row A & B

4. Đường giữa dãy B & C
Road between Row B & C

5. Đường ở trước dãy D
Road in front of Row D

6. Đường ở trước dãy E
Roundabout in front of Row E

7. Khu vực hồ bơi
Swimming pool