TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 11/2018

Kính gửi Quý Cư dân The Ocean Estates,

Công ty TNHH Khu Du Lịch Biển VinaCapital Đà Nẵng trân trọng kính gửi đến Quý Cư dân thông tin cập nhật tiến độ xây dựng dự án biệt thự ‘The Ocean Estates’ cuối tháng 11/2018 để Quý Cư dân theo dõi.

 • Tiến độ thi công Biệt Thự đến 30 tháng 11 năm 2018
 • Tất cả các villa đã hoàn thiện và đang trong giai đoạn bàn giao cho khách hàng. Cụ thể như sau:
 • Villa khu A & B: 100% các villa đã bàn giao cho khách hàng.
 • Villa khu C: 6/6 villa khu C đã bàn giao cho khách hàng. Villa C1 – C4 còn lại sẵn sang bàn giao vào Quý 4/2018. Cụ thể như sau:

Villa C1:

 • Các công tác bên ngoài biệt thự đã hoàn thành
 • Công tác lắp đặt cầu thang đã hoàn thành
 • Các công tác hoàn thiện bên trong biệt thự đã hoàn thành
 • Các công tác lắp đặt đồ gỗ và đồ nội thất đã hoàn thành

Villa C2:

 • Công tác sơn bên ngoài biệt thự đã hoàn thiện
 • Công tác lắp đặt cầu thang đã hoàn thành
 • Các công tác hoàn thiện ngoài biệt thự đã hoàn thành
 • Các công tác lắp đặt đồ gỗ và đồ nội thất đã hoàn thành

Villa C3:

 • Công tác sơn bên ngoài biệt thự đã hoàn thành
 • Công tác lắp đặt cầu thang đã hoàn thành
 • Các công tác hoàn thiện ngoài biệt thự đã hoàn thành
 • Các công tác lắp đặt đồ gỗ và đồ nội thất đã hoàn thành

Villa C4:

 • Công tác sơn bên ngoài biệt thự đã hoàn thành
 • Công tác lắp đặt cầu thang đã hoàn thành
 • Các công tác hoàn thiện ngoài biệt thự đã hoàn thành
 • Công tác lắp đặt đồ gỗ và đồ nội thất đã hoàn thành
 • Villa khu D: 3/7 villa khu D đã bàn giao cho khách hàng. Các villa còn lại đã sẵn sàng bàn giao.

Trân trọng kính chào,