Hình ảnh event “Lễ Khởi Công dự án The Ocean Estates” tại Đà Nẵng 14.12.2016