TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 09/2018

Kính gửi Quý Cư dân The Ocean Estates,

Công ty TNHH Khu Du Lịch Biển VinaCapital Đà Nẵng trân trọng kính gửi đến Quý Cư dân thông tin cập nhật tiến độ xây dựng dự án biệt thự ‘The Ocean Estates’ cuối tháng 09/2018 để Quý Cư dân theo dõi.

 • Tiến độ thi công Biệt Thự đến 30 tháng 09 năm 2018
 • Tất cả các villa đã hoàn thiện và đang trong giai đoạn bàn giao cho khách hàng. Cụ thể như sau:
 • Villa khu A & B: 100% các villa đã bàn giao cho khách hàng.
 • Villa khu C: 6/6 villa khu C đã bàn giao cho khách hàng. Villa C1 – C4 còn lại đang trong quá trình xây dựng và dự kiến bàn giao vào quý 4/2018. Cụ thể như sau:

Villa C1:

 • Công tác sơn ngoài nhà đang được tiến hành
 • Các công tác hoàn thiện ngoài nhà đang thi công
 • Cửa nhôm và trần bio wood đã lắp dựng xong
 • Các công tác nội thất đang lắp dựng

Villa C2:

 • Công tác sơn ngoài nhà đang tiến hành
 • Cửa nhôm đã lắp dựng xong
 • Các công tác nội thất đang thi công lắp dựng

Villa C3:

 • Công tác sơn ngoài nhà đang tiến hành
 • Các công tác hoàn thiện ngoài nhà đang tiến hành
 • Các công tác thi công lắp dựng nội thất đang tiến hành
 • Cửa nhôm và trần bio wood đã thi công xong

Villa C4:

 • Công tác sơn ngoài nhà đang thi công
 • Cửa nhôm và trần bio wood đã thi công xong
 • Công tác lắp dựng nội thất đang tiến hành
 • Cửa nhôm phòng ngủ chính đã lắp xong
 • Villa khu D: 3/7 villa khu D đã bàn giao cho khách hàng. Các villa còn lại đã sẵn sàng bàn giao.

Trân trọng kính chào,