Biệt thự 3 phòng ngủ

DIỆN TÍCH TẦNG TRỆT
Bên trong 252.1m2
Bên ngoài 158.7m2
DIỆN TÍCH TẦNG MỘT
Bên trong 119m2
Bên ngoài 40.2m2
TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
569.9m2